Per tal d'estudiar els teoremes de Tales i de Pitàgores hem realitzat una sèrie d'activitats en les que havien d'investigar aque...

Metodologies actives d'aprenentatge en Tales i Pitàgores

/
0 Comments
Per tal d'estudiar els teoremes de Tales i de Pitàgores hem realitzat una sèrie d'activitats en les que havien d'investigar aquests teoremes, demostrar-los i aplicar-los a la realitat per tal de realitzar mesures diferents.  Us adjuntem algun vídeos de les demostracions del teorema de Pitàgores, així com, alguna foto de l'activitat realitzada al pati de l'escola per aplicar aquests teoremes.
Cap comentari: